برگزاری اولین سمینار معرفی نسل جدید کامپیوترهای اداری – مینی کامپیوتر ها