گارانتی فورتیم جهت راهنمایی شما در تکمیل فرم فعالسازی، در ویدیو آموزشی زیر شما را همراهی می‌کند.

 

لطفا در هنگام ورود داده‌ها از صحت موارد ذیل اطمینان حاصل فرمایید. - دسته کالایی موردنظر را به درستی انتخاب فرمایید. - محصول خریداری شده را باتوجه به دسته کالایی انتخاب کنید. - در هنگام ثبت شماره تلفن همراه خود، رقم صفر و 9 را وارد نکنید و پس از آن نه رقم را باید وارد فرمایید. - شماره سریال را کامل (شامل حروف انگلیسی، اعداد و خط فاصله) وارد فرمایید. - در ثبت شماره سریال، الزامی در ثبت حروف بزرگ و کوچک انگلیسی نیست. - خط فاصله (-) را با خط کشیده یا آندرلاین ( _ ) اشتباه نگیرید؛ در ثبت شماره سریال، خط فاصله را نیز وارد فرمایید.   بنر فعال سازی گارانتی
خرید آنلاین