گارانتی فورتیم جهت راهنمایی شما در تکمیل فرم فعالسازی، در ویدیو آموزشی زیر شما را همراهی می‌کند.


 
 

لطفا در هنگام ورود داده‌ها از صحت موارد ذیل اطمینان حاصل فرمایید.

- دسته کالایی موردنظر را به درستی انتخاب فرمایید.

- محصول خریداری شده را باتوجه به دسته کالایی انتخاب کنید.

- در هنگام ثبت شماره تلفن همراه خود، رقم صفر و 9 را وارد نکنید و پس از آن نه رقم را باید وارد فرمایید.

- شماره سریال 18 رقمی را کامل (شامل حروف انگلیسی، اعداد و خط فاصله) وارد فرمایید.

- در ثبت شماره سریال، الزامی در ثبت حروف بزرگ و کوچک انگلیسی نیست.

- خط فاصله (-) را با خط کشیده یا آندرلاین ( _ ) اشتباه نگیرید؛ در ثبت شماره سریال، خط فاصله را نیز وارد فرمایید.

 

بنر فعال سازی گارانتی

فعال سازی گارانتی