11- تصویر سیاه یا بدون سیگنال میباشد
- در ابتدا کابل های مرتبط به دستگاه و صفحه نمایش را چک کنید و از اتصال آنها اطمینان حاصل نمایید. - چراغ دستگاه مینی پی سی را کنترل نمایید تا از روشن بودن دستگاه مطمئن شوید. - در صورت امکان کابل های دیگری را مورد آزمایش قرار دهید. - دستگاه را از برق کشیده و برای دقایقی صبر کنید و سپس دستگاه را روشن نمایید. - در صورت استفاده از KVM SWITCH حتماً از مارک های شناخته شده استفاده نمایید و از کیفیت آن مطمئن باشید. - در صورتی که مراحل فوق انجام گرفت و مشکل حل نشد با واحد گارانتی شرکت تماس بگیرید .
2تصویر مخدوش یا به صورت راه راه میباشد
- این مشکل به دلیل هماهنگ نبودن اندازه صفحه (Resolution) کارت گرافیک و صفحه نمایش رخ می دهد
3پیغام صفحه نمایش (Out of Range) میباشد
- در صورتی این پیغام بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود که فرکانس کاری یا اندازه تصویر خارج از محدوده صفحه نمایش باشد که با تغییر آن به محدوده مناسب مشکل حل می شود. - به صورت کلی توصیه می شود که خروجی تصویر گرافیک در حالت خودکار قرار بگیرد در این صورت نیازی به تنظیمهای شخصی وجود ندارد.
44- تصویر کوچک است
اگر تصویر شما کوچک بود و تمام صفحه نمایش شما را پوشش نمی داد : - اندازه تصویر را کنترل نمایید که مطابق با اندازه (Resolution) صفحه نمایش شما باشد. - احتمالاً تصویر شما برای مشاهده در دو صفحه نمایش تغییر پیدا کرده است که با مراجعه به منوی کارت گرفیک می توانید آن را به حالت عادی برگردانید.