تعرفه خدمات پس از فروش

 

 

جدول تعرفه خدمات پس از فروش سال 96

 

Mainboard بسته به مدل و میزان ظرفیت بین 150 تا 250 هزار تومان 
 HARDبسته به مدل و میزان ظرفیت بین 90 تا 280 هزار تومان 
 RAMبسته به مدل و میزان ظرفیت بین 50 تا 199 هزار تومان 
 Fan30 هزار تومان 
 Adapter30 هزار تومان 
دانگل10 هزار تومان